Cała firma na jednej kartce – CoreMatrix

excel-reportingTo narzędzie, dzięki któremu jednym rzutem oka można ogarnąć całą firmę. To Pulpit Sterowniczy (Dashboard), na którym widzisz najważniejsze wskaźniki Swojej firmy.

Jest to zaawansowane rozwiązanaie analitycznie, które uprościliśmy do prostych tabel excela. Dzięki temu każdy może z niego korzystać.

Widać w nim aktualną sytuację jak również historię oraz przewidywaną na jej podstawie przyszłość. Dzięki dokładnemu mierzeniu oraz prostej wizualizacji wszyscy upoważnieni pracownicy widzą postępy w realizacji swoich celów (np. ilość i wartość sprzedaży, marżę na produktach, stan należności, indywidualne wskaźniki, etc.)

Wynagrodzenia pracowników są bezpośrednio związane z pożądanym wynikiem finansowym.

Każdy pracownik, od którego zależą wyniki finansowe codziennie widzi jak realizuje plan i jaka będzie wartość jego wynagrodzenia na koniec miesiąca. Takie rozwiązanie mobilizuje pracowników do koncentrowania się na aspektach, na których najbardziej zależy właścicielowi firmy.

Cała Firma Na Jednej Kartce  przekłada odpowiedzialność za wynik finansowy firmy na poszczególnych pracowników i pomaga dostrzec tych, którzy są przedsiębiorczy, uczciwi i przyczyniają się do jej rozwoju. Sprawia, że przedsiębiorczość osobista pracownika jest zaprzęgnięta do rozwoju przedsiębiorczości całej firmy.