MPP MACKOW

Problem: Jak sprawiedliwie i w perspektywie długoterminowej dzielić premię roczną pomiędzy pracowników? Co to znaczy „sprawiedliwie”?

Rozwiązanie: Opracowanie systemu wielowymiarowej oceny pracownika (staż, absencja, stanowisko, kompetencje, efekty, jakość, etc.)

Efekty: Sprawiedliwy, przewidywalny i wieloletni system podziału wypracowanego zysku rocznego.