SAT/Strabag

Problem: Pomimo tego, że pracownicy otrzymują „ogromne” wynagrodzenie, nie wykonują swojej pracy należycie. Nie dbają o maszyny i urządzenia oraz nie kończą budów na czas. Kontrola bezpośrednia jest niemożliwa z racji wykonywania prac na terenie całego kraju.

Rozwiązanie: Opracowanie systemu wynagrodzeń i premii opartego na ocenie pracownika (staż, absencja, stanowisko, kompetencje, efekty, jakość, etc.)

Efekty: 

Kończenie budów przed terminem.

Znaczące zmniejszenie kosztów napraw maszyn i urządzeń.

Zredukowanie nadgodzin do minimum.