Aktywność Handlowców

Firma: Firma dystrybucyjna sprzedająca towary do partnerów handlowych B2B w cyklu codziennym.

Problem: Zmniejszenie sprzedaży miesięcznej. Nierealizowanie miesięcznych planów sprzedaży Przedstawicieli Handlowych (PH)  Powiększająca się liczba klientów zmniejszających zakupy.

Rozwiązanie: Wizualizacja wyników sprzedaży każdego PH i pokazanie zmian w tendencji poziomu realizacji założonego planu sprzedaży dla każdego partnera handlowego. Wskazanie “słabych punktów” wymagających natychmiastowej interwencji i zmiana strategii działania konkretnych PH dla konkretnych klientów.

Rezultaty:
(1) Zwiększenie wartości sprzedaży.

Dodatkowe działania:
(1) Cykl warsztatów “Zjednywanie Klientów” dla Przedstawicieli Handlowych.