Jak sprawić, żeby pracownicy chcieli chcieć?

FAKTY

Często słyszymy o braku motywacji w pracy lub wręcz o wypaleniu zawodowym. Cóż to takiego? Czy to nie właśnie taki stan, że nie chce się chcieć? Jak temu zaradzić? Jak sprawić, żeby Pracownikom chciało się realizować cele firmy? Jak wyłowić tych wartościowych, którzy podejmą wyzwanie?

Istnieją co najmniej dwa podejścia do rozwiązania tego problemu, jedno „miękkie” a drugie, „twarde”. „Miękkie” to takie, które mówi o rozwijaniu świadomości Pracownika i postawie jaką powinien przyjąć wobec pracodawcy i otoczenia.

Natomiast „twarde” podejście jest liczbowe, czyli plan i jego realizacja oraz rozmaite wskaźniki. Pracownicy korporacji mają dość tzw. KPI i mówią, że ostatni dzień miesiąca tracą na „twórcze modelowanie” wskaźników. Jednak nie można zarządzać czymś, czego nie można mierzyć więc najprawdopodobniej ich systemy są nieprzystosowane do aktualnego biznesu.

Według mnie właściwe podejście można by nazwać „miękko-twardym”.

Zastanówmy się więc co trzeba zrobić, żeby Pracownik „chciał chcieć” coś zrobić?

 

ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem jest zaangażowanie pojedynczego Pracownika poprzez uczynienie go odpowiedzialnym za część biznesu. A dokładniej, wzięcie odpowiedzialności za wynik finansowy firmy w tym zakresie, na który ma wpływ.

Po pierwsze Pracownik musi móc to zrobić a po drugie trzeba przekonać go, że warto.

Aby wziąć odpowiedzialność za swoją pracę musimy umieć ocenić nasze efekty, czyli zmierzyć je i porównać. Dlatego niezbędny jest system, który dokładnie to oblicza.

Dopiero wtedy Pracownik może „zechcieć” wziąć tę odpowiedzialność na siebie i tu potrzebne jest „miękkie” podejście aby przekonać go, że leży to w jego interesie.

Jak przekonać Pracownika, że to się opłaca a potem utwierdzać go w tym przekonaniu podczas wykonywania pracy?

Należy przedstawić mu jasno sprecyzowane, mierzalne i możliwe do osiągnięcia cele, za które otrzyma nagrodę  w postaci niematerialnej, tzn. podniesienie własnej wartości osobistej oraz w postaci materialnej, czyli gotówki.

Następnie informować go na bieżąco, najlepiej codziennie, o postępach realizacji celu.

Przekaz należy sugestywnie zwizualizować, tak aby Pracownik widział bardzo prawdopodobną kwotę premii/wynagrodzenia, jakie otrzyma na koniec miesiąca jeśli utrzyma trend i osiągnie zaplanowane cele.

 

EFEKTY

Pracownik działa ze świadomością realizowania celów firmy oraz ma realny wpływ na wysokość swoich zarobków.

Pracodawca nie ponosi kosztów bo wynagrodzenie pochodzi z dodatkowo wypracowanego zysku.

W efekcie tego rozwiązania wszystkie wysiłki Pracownika, te widoczne i niewidoczne składają się na rozwój jego przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość poszczególnych Pracowników powoduje rozwój przedsiębiorczości całej firmy.  A przedsiębiorczość firmy uwidacznia się w zwiększeniu zysku, poprawie płynności finansowej i przewidywaniu przyszłości.

Czego wszystkim firmom, ich właścicielom i pracownikom serdecznie życzę.

Rafał Mirkowski

PS. Weź udział w szkoleniu i dowiedz się więcej jak zbudować system motywujący Twoich pracowników https://multiplanowanie.pl/warsztaty/on-line/multiplanowanie-skuteczny-multi-manager-otwarte.html