CRM

CRM to narzędzie, dzięki któremu jednym rzutem oka można ogarnąć interesujący nas element firmy, dział lub proces. CRM wyposażony jest w Pulpit Sterowniczy (Dashboard), na którym widać najważniejsze dane i wskaźniki.

Jest to zaawansowane rozwiązanie analitycznie, które uprościliśmy do czytelnej i łatwej w obsłudze aplikacji.

W aplikacji widać aktualną sytuację jak również historię oraz przewidywaną na jej podstawie przyszłość. Dzięki dokładnemu mierzeniu oraz prostej wizualizacji wszyscy upoważnieni pracownicy widzą postępy w realizacji swoich celów (np. ilość i wartość sprzedaży/produkcji/zamówień, marżę na produktach i na grupach produktów, stan i zmianę należności oraz inne indywidualne wskaźniki). Premie pracowników mogą być bezpośrednio związane z pożądanymi rezultatami.

Każdy pracownik, od którego zależą wyniki finansowe codziennie widzi postęp, jak realizuje swój plan i jaka będzie prawdopodobna wartość jego premii na koniec miesiąca. Takie rozwiązanie mobilizuje pracowników do koncentrowania się na rzeczach, na których najbardziej zależy Zarządowi firmy.

CRM przekłada odpowiedzialność za wynik finansowy firmy na poszczególnych pracowników i pomaga dostrzec tych, którzy są przedsiębiorczy i przyczyniają się do jej rozwoju. Sprawia, że efektywność osobista pracownika jest zaprzęgnięta do zwiększenia efektywności całej firmy.