Podział premii rocznej

Problem:
Podział przyznanej przez Zarząd kwoty z zysku rocznego na premię roczną dla pracowników w firmie świadczącej usługi projektowe.
Jak to zrobić “sprawiedliwie” i w sposób powtarzalny. Co to znaczy “sprawiedliwie”?

Rozwiązanie:
Opracowanie systemu przyznawania premii rocznej na podstawie wielowymiarowej oceny pracownika (staż, absencja, stanowisko, kompetencje, efekty, jakość, etc.)

Rezultaty:
Sprawiedliwy, przewidywalny i wieloletni system podziału wypracowanego zysku rocznego.