Proces produkcyjny

Problem: Opóźnienia realizacji zamówień w firmie produkcyjnej. Pracownicy produkcyjni “wypłacają sami sobie premie” poprzez opóźniania realizowania zleceń i pracę w nadgodzinach.

Rozwiązanie: Analiza wydajności pracowników na poszczególnych maszynach i procesach produkcyjnych. Wprowadzenie systemu premiowania za wyniki osiągnięte w wyznaczonym terminie. Wdrożenie zmian organizacji pracy na poszczególnych maszynach.

Rezultaty: Skrócenie czasu realizacji zamówień oraz ograniczenie liczby nadgodzin, dzięki temu firma może wykonać więcej zleceń. Pracownicy otrzymują premie w takiej samej lub wyższej kwocie niż dotychczasowe nadgodziny.