Systemy Premiowania

SYSTEM PremiowaniaSystem oblicza wynagrodzenia podstawowe w zależności od posiadanych kompetencji
oraz wylicza premię proporcjonalną do osiągnięcia założonych dla pracownika celów.