Systemy Premiowania

SYSTEM Premiowania

Wynagrodzenia i premie

System oblicza wynagrodzenia podstawowe w zależności od posiadanych kompetencji oraz wylicza premię
wprostproporcjonalną do osiągnięcia założonych dla pracownika celów