Wynagrodzenia Produkcja

Problemy:
Pracownicy mają nadgodziny w ilości ponad 200 godzin miesięcznie w miesiącach od marca do listopada. Według Zarządu: “nadgodzinami wypłacają sami sobie premię” jednocześnie powodując ponoszenie kar umownych przez firmę za opóźnienia realizacji projektów.
Pomimo tego, że pracownicy otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenie, nie wykonują swojej pracy należycie. Nie dbają o maszyny i urządzenia oraz nie kończą budów na czas.
Kontrola bezpośrednia jest niemożliwa z racji wykonywania prac na terenie całego kraju.

Rozwiązanie:
Analiza wydajności maszyn, wynagrodzeń i nadgodzin pracowników.
Opracowanie Systemu Wynagrodzeń opartego na ocenie pracownika (staż, absencja, stanowisko, kompetencje, efekty, jakość, etc.) oraz Systemu Premiowego nagradzającego ukończenie prac budowlanych w ustalonym terminie, wykorzystywaniu swoich umiejętności przez pracowników, bezawaryjności maszyn i urządzeń.

Rezultaty:
Zwiększenie efektywności pracy bez konieczności zwiększenia kosztów wynagrodzeń.
Kończenie budów przed terminem.
Znaczące zmniejszenie kosztów napraw maszyn i urządzeń.
Zredukowanie nadgodzin do minimum.