Zgodność danych sprzedażowych

Problem: Z powodu prowadzonej sprzedaży przez kilka podmiotów gospodarczych i zakładów produkcyjnych dział sprzedaży, dział finansowy i księgowość podają inne dane dotyczące sprzedaży. Z tego powodu powstają nieporozumienia i niemożliwe jest rozliczanie osób odpowiedzialnych za sprzedaż.

Rozwiązanie: Budowa systemu dokładnie obliczającego wielkość sprzedaży i prezentującego na bieżąco wyniki we wszystkich możliwych aspektach (wg klientów,  wg produktów, wg pracowników, wg zakładów i firm produkcyjnych)

Efekty:

(1) Każda osoba zaangażowana w sprzedaż począwszy od handlowca, managera, dyrektorów sprzedaży i dyrektorów zakładów dysponuje w czasie rzeczywistym tymi samymi danymi.

(2) Wdrożenie motywacyjnego systemu premiowego, wielopoziomowego i spójnego dla ponad 100 osób zaangażowanych w sprzedaż.

(3) Stworzenie i zarządzanie budżetem marketingowym uzależnionym od realizacji sprzedaży w różnych regionach i kanałach dystrybucji.