Zmiana struktury

Problem: Zmniejszenie stosunku (konwersji) ilości zamówień klientów do ilości ofert z 60% do 10% w ciągu 4 lat w firmie wykonującej usługi outsourcingowe.

Rozwiązanie: Zmiana struktury organizacyjnej firmy, dzięki czemu nastąpiło wzięcie bezpośredniej odpowiedzialności konkretnych osób za wyniki.

Rezultaty: Zwiększenie efektywności (konwersji zamówień) z 10% do 25%.