Zobowiązania

Problem: Powiększający się dług przeterminowany klientów i ich częsta niewypłacalność.

Rozwiązanie: Powiązanie struktury długu poszczególnego klienta z wynagrodzeniem każdego pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż do tego klienta.

Rozwiązanie, szczegóły: Dokładne mierzenie struktury długu klienta (przeterminowania: 7, 15, 30, 60, 90 dni) i dołączenie wyników do motywującego systemu wynagrodzeń, który na bieżąco pokazuje pracownikowi ile zarobi w danym miesiącu, jeżeli utrzymają trend.

Rezultaty:
(1) Suma przeterminowanych długów klientów została zmniejszona o 2,0 mln pln. w ciągu 1 miesiąca od wdrożenia rozwiązania.
(2) Utrzymywanie korzystnej dla firmy struktury długu każdego klienta.
(3) Zmniejszenie liczby niewypłacalnych klientów dzięki wczesnym sygnałom ostrzegawczym.